Heavy Weather importer

Processen för att läsa data från Heavy Weather-kompatibla väderstationer går ut på att låta programmet köras automatiskt och sedan läsa dess datafil.

Pluginnet är skivet för att passa mot Heavy Weather 2.0 beta release. Programmet är från LaCrosse Technology USA.

HeavyWeather

Installationen

Ladda ner pluginnet, lägg det i pluginsbiblioteket, starta CZLogger.

För CZLogger 2.0 eller äldre CZLogger 1.0

Resultatet

Nedan ser ni hur luftfuktigheten ute och inne visas i en graf. Värden från andra grafer kan blandas fritt.

HumidityGraph

Change log

  • 2.0 – 2014-06-26
    • Stöd för CZLogger version 2.0
  • 1.0 (Build 89) – 2010-01-05
    • CZLogger version 1.0.89
    • Första version